سالها پیش وقتی دبیرستانی بودم پوستری با نمای یک کهشکان خریدم که زیر اون همچین جمله ای نوشته شده بود:

آندرومدا ( Andromeda || Messier 31 || M31) نزدیک ترین کهکشان مارپیچی به کهکشان راه شیری ست. فاصله ی این کهکشان تا زمین ۲.۵ میلیون سال نوری ست.

۲.۵ میلیون سال نوری. فاصله . زمین. این یعنی چقدر ؟

 

میدونم که نور در هر ثانیه  ۳۰۰ هزار کیلومتر مسافت رو طی می کنه.

با خودم میشمارم و به هر کدوم چند ثانیه فکر میکنم:

۱ متر :‌ فاصله ی بزرگترین قدم های من

۱۰ متر : طول حال خونمون

۱۰۰ متر

۱ کیلومتر

۱۰۰ کیلومتر

هزار کیلومتر : تهران  تا بوشهر

ده هزار کیلومتر : تهران تا واشینگتن – قطر زمین

صد هزار کیلومتر : ۲.۵ بار محیط کره ی زمین

سیصد هزار کیلومتر :مسافتی که نور در یک ثانیه میره – ۷.۵ بار دور کره ی زمین

۱۴۹ میلیون کیلومتر : ۸ دقیقه ی نوری – فاصله تا خورشید

یک ساعت نوری

۱۰ ساعت نوری

۱ روز نوری

۱ هفته ی نوری

۱ ماه نوری

۱ سال نوری : مسیری که نور در مدت زمان یک سال طی می کند

۱۰ سال نوری

۱۰۰ سال نوری

هزار سال نوری

۲۵ هزار سال نوری : فاصله ی کهکشان کوتوله ی Canis Major تا زمین

صد هزار سال نوری

۱ میلیون سال نوری

۲.۵ میلیون سال نوری‌: فاصله ی زمین تا آندرومدا نزدیکترین کهکشان مارپیچی به من

و بعد گوگل میکنم :

how many galaxies are there

و  جواب میده:

Screen Shot 2015-09-06 at 15.31.50

۱۰۰ بیلیون کهشکان.

۱۰۰ ، بیلیون ،‌کهکشان .

ها ؟

 

و بعد می پرسم :

how many stars are there in the galaxy

میگه:‌

In one calculation, the Milky Way has a mass of about 100 billion solar masses, so it is easiest to translate that to 100 billion stars

۱۰۰ بیلیون ستاره

۱۰۰ بیلیون ستاره؟‌

و  اونوقت :

how many stars are there

؟

a large number indeed: 100 octillion stars, or 100,000,000,000,000,000,000,000,000,000 stars, or a “1” with 29 zeros after it.

واقعا من کجام ؟

 

منابع:

https://www.wikiwand.com/en/Light-second

https://www.wikiwand.com/en/Andromeda_Galaxy

https://www.wikiwand.com/en/List_of_nearest_galaxies

http://newwallpapers1.com/wp-content/uploads/2014/11/4K-Wallpaper-2.jpg